Видео

Oчна оптика

Горивото и материалите за акцията са събрани чрез електронното магазинче на Зелени Балкани - средствата от него са вид дарения, тъй като с покупката на всяка стока, хората допринасят за природозащитната дейност на Организацията. В конкретния случай със средства от магазинчето бяха закупени лозарски ножици, чували, чукове, тесли, пирони и бе осигурено горивото за акцията.