Контактни лещи

През последните години контактологията претърпя  небивал скок в развитието и производството на контактни лещи.Разнообразие на физиологично комфортни и практични материали за всеки нуждаещ се
Раствори и препарати за конт.  лещи